Expozice ČVUT

V této čáísti webu je umístěn obsah navazující na Výukovou expozici pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze. V rámci dočasného využití prostoru průzkumné štoly pro praktické vzdělávání byly instalovány panely, které seznamují studenty s technikou a způsobem ražeb podzemních děl, a s vybranými aspekty podzemního stavitelství.