Doplňující projekty

Obsahem Studie okolí Radlické radiály je, v územním rozsahu již mimo vlastní investici Radlické radiály, specifikovat a iniciovat projekty navazujících veřejných prostranství a tyto projekty posléze připravovat jako „doprovodné investice“ Radlické radiály s cílem dořešit společně se zprovozněním Radlické radiály nejen definitivní uliční čáry nové Radlické ulice, ale i širší městský parter.

Lokality jsou odlišné svým charakterem, tedy i v územních souvislostech svým významem k investici Radlické radiály. Popisy lokalit ve vztahu k platnému územnímu plánu (resp. Metropolitnímu plánu) a ve shrnutí majetkoprávních poměrů čerpají z objektivních zdrojů a z místních šetření. Hodnocení a doporučení vyjadřují názor zpracovatele bez ověřování záměrů s konkrétními vlastníky pozemků.

LokalitaOznačení lokality
AZbytkové plochy zeleně podél Radlické radiály
BPark & Ride Nové Butovice
CRozvojové území Jinonice - jih
DJinonická náves
EDopravní zklidnění ulice Karlštejnské a Pod Vidoulí
FPředprostor Sokolovny Jinonice
GRozvojové území Prokopových
HNové využití U Motorletu
CHRozvojové území Butovice - západ
INové využití - areál Studio Jinonice
JButovická náves a předprostor Waldorfské školy
KNové využití území Butovice - sever
LMezi Lány
MSportovní plochy u Tyršovy školy
NRehabilitace ploch zeleně U Kříže
OAreál Pražských služeb
PBetonárka Metrostav
RBývalý nákladový obvod nádraží Praha - Jinonice
SDopravní zklidnění Klikatá
TPěší trasy / cyklo trasy v území