Konsolidovaná studie Radlické radiály

Na webu je zveřejněna v plném rozsahu Konsolidované studie Radlické radiály v úseku MÚK Bucharova – MÚK Jinonice.

Studie vychází z komplexní analýzy území v urbanistických souvislostech. Je principem návrhů variant, že koncepty technických stavebních návrhů jsou podřízeny vztahům k současné urbanistické struktuře a budoucím rozvojovým záměrům v území. Komplexní přístup určuje i charakter studie. Urbanistické výstupy jsou těmi zásadními, technické přílohy jsou svým významem potlačeny. Podrobné průkazy reálnosti lze však odvodit z předchozích dokumentací. Souvislosti enviromentální jsou komentovány pouze textově. To neznamená, že byly opomenuty. Koridor stavby RR je bohatě prozkoumán souvisejícími průzkumy a dokumentacemi v rámci dřívějších fází přípravy. Jejich výsledky byly pro výsledné návrhy brány na zřetel.

keyboard_arrow_up