Radlická radiála je v systému komunikací hlavního města Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem. Propojuje dálnice D0 a D5 na západním okraji města s Městským okruhem a Dobřískou ulicí v prostoru Zlíchova. Je využívána vnitřní i vnější dopravou, po dokončení převezme část dopravních vztahů ze stávajících komunikací a napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh.
V současnosti je v provozu úsek mezi Pražským okruhem a křižovatkou Bucharova, označovaný jako Rozvadovská spojka. Tento web popisuje projekt dostavby radiály v úseku JZM – Smíchov. Celková délka řešeného úseku je cca 5,5 km.
keyboard_arrow_up