Průzkumná štola

VÝUKOVÁ EXPOZICE PRO STUDENTY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

V rámci projektu stavby č. 9567 Radlická radiála je navržen ražený tunel Radlice. Pro provedení bezpečného a ekonomicky přijatelného návrhu technického řešení všech stavebních objektů je realizován podrobný inženýrsko geologický průzkum, jehož součástí je také průzkumná štola o velikosti příčného profilu 13,46 m2. V budoucím severním tunelu byla ražena štola o délce 850 metrů, ze kterého byla provedena 180 m odbočka do jižního tunelu. Profil štoly je umístěn excentricky uvnitř kaloty budoucího profilu tunelu Radlice. Ražba technologií NRTM probíhala z těžní šachty umístěné jižně od výjezdového portálu tunelového podjezdu na Zlíchově. V realizované průzkumné štole bylo provedeno jak zdokumentování geologické situace v místech budoucích tunelů, tak ověření fyzikálních parametrů horninového masivu a zdokumentovány stávající hydrologické poměry. V současné době jsou průzkumy ve štole ukončeny a zpracována závěrečná zpráva podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Štola se nachází v provozním stavu údržby do doby jejího zrušení formou přeražení budoucími tunelovými troubami silničního tunelu Radlice.

keyboard_arrow_up