Výbor dopravy ZHMP – prezentace

Dne 19. 3. 2004 proběhla na Výboru pro dopravu Zastupitelstva Hl. m. Prahy prezentace variant úprav projektu Radlické radiály (odkaz na presentaci Konsolidovaná studie změn oproti DÚR 2017 viz zde). O změnách projektu informoval současně náměstek pro dopravu MUDr. Zdeněk Hřib prostřednictvím sociálních sítí (například zde).

Dalším krokem bude schválení úprav projektu příslušným usnesením Zastupitelstva Hl. m. Prahy.