Konvenční metody ražeb – technologická zařízení pro realizaci

Ražba konvenčními metodami představuje velmi obtížnou a těžkou práci, která se neobejde bez „silné“ stavební mechanizace. Celý cyklus na sebe navazujících operací, představující rozpojování, nakládání, transport, vystrojování a instalaci provizorního ostění vyžaduje použití celé řady strojů, které umožňují efektivní způsob realizace podzemních děl. Rychlost provádění jednotlivých činností však nehraje pouze ekonomickou roli, ale významným způsobem zvyšuje bezpečnost při realizaci díla (rychlost zajištění nevystrojeného výrubu).

 

Pro realizaci podzemního díla pomocí konvenčních metod je využíváno široké spektrum stavební mechanizace, která umožňuje bezpečný a efektivní způsob prací. S ohledem na způsob využití je možné je rozdělit takto:

 • Rozpojování pomocí trhacích prací
 • Strojní rozpojování
 • Výložníkové frézy
 • Tunelbagry
 • Impaktory

Realizace podzemního díla probíhá po tzv. pracovních cyklech, který představuje pro:

 • Výložníkové frézy, tunelbagry, impaktory – rozpojování, nakládání, odvoz rubaniny, vyztužování, prodlužování instalací
 • Trhací práce – vrtání, nabíjení, odstřel, větrání, nakládání a odvoz rubaniny, vyztužování, prodlužování instalací

 

TUNELOVACÍ VRTACÍ STROJE

Obr. 1 Atlas Copco Boomer – Krasíkovský tunel

Rozpojování horniny při ražbě:

 • trhací práce – pomocí výbušnin v pevných skalních horninách (σc > 50 MPa)
 • tunelovací stroje – beztrhavinové rozpojování s dílčím záběrem
 • výložníkové frézy (σc < 50 MPa)
 • tunelové bagry (σc < 30 MPa)
 • impaktory (σc < 50 MPa)
 • plnoprofilové tunelovací stroje (σc až do 200 a více MPa)

 

BEZTRHAVINOVÉ ROZPOJOVÁNÍ

TUNELOVÉ FRÉZY, TUNELBAGRY, IMPAKTORY (TSM)

Výhody:

 • schopnost vytvořit výruby variabilních tvarů,
 • možnost rychlého nahrazení stroje jinou technologií rozpojování (trhací práce) v případě podstatné změny geologických podmínek,
 • dobrý přístup k čelbě a možnost osazení výstroje v těsné blízkosti čelby
 • možnost snížení prašnosti skrápěním
Obr. 2 Alpina Vöest se dvěma výložníky a s podélnými hlavami
Obr. 3 Bagrování kaloty na Olbramovickém tunelu

 

IMPAKTOR (MOBILNÍ SBÍJECÍ KLADIVO)

Obr. 4 Impaktor Caterpillar na pásovém podvozku

Nedílnou součástí operací je i nakládka a odvoz rubaniny. S ohledem na snahu zkrátit cyklicky se opakující operace jsou používány velkokapacitní stroje.

Obr. 5 Nakladač Volvo L 90D – Krasíkovský tunel
Obr. 6 Damper Volvo A40E

Ve většině podzemních děl je používána i mechanizace pro instalaci stříkaného betonu.

Obr. 7 Stroj pro instalaci stříkaného betonu
keyboard_arrow_up