Zadání studií

Odbor investiční INV MHMP zadal realizaci architektonické studie pro oblast Jinonic, v rámci které dne 30. 6. 2020 proběhlo první jednání s dotčenými subjekty.

Dále odbor INV připravuje zadání technické studie variantního řešení úseku MÚK Bucharova – MÚK Butovice.

keyboard_arrow_up