Parkovací dům Petržílkova

Dne 14. března 2020 nabylo právní moci Společné povolení pro územní a stavební řízení na stavbu Parkovací dům Petržílkova“. Stavba o třech nadzemních a třech podzemních podlažích bude sloužit pro 379 vozidel, přičemž 182 parkovacích stání bude rezidenčních a 197 stání jako součást P+R. Stavba parkovacího domu v ulici Petržílkova bude realizována na základě vzájemné spolupráce mezi společností Trigema a.s., Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 13.

V tomto roce se předpokládá vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.