Zadání studie Bucharova – Butovice

Dne 13. 7. 2020 byl Radou hlavního města Prahy, usnesením č. 1455 schválen materiál k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, technická studie variantního řešení úseku MÚK Bucharova – MÚK Butovice. Technická studie bude provedena ve variantách se zohledněním současného stavu využití území a se stanovením podmínek pro možný urbanistický rozvoj. Na základě vyhodnocení a projednání sestavených variant bude výsledné vybrané řešení dopracováno v podrobnosti technické studie, kterou budou prokázány územní a technické vazby k navazujícím částem stavby Radlické radiály v řešení dle DÚR 09/2017.

keyboard_arrow_up