Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na MÚK Butovice a západní portál tunelu Butovice

keyboard_arrow_up