Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na rampu I v MÚK Zlíchov