Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na MÚK Butovice u západního portálu tunelu Butovice