Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na MÚK Jinonice a prostor západních portálù tunelu Radlice

keyboard_arrow_up