Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na řešení prostoru nad tunelem Jinonice