Sociologický průzkum

Zjistění názoru obyvatel Prahy 5 a Prahy 13 na další rozvoj a výstavbu Radlické radiály

Ve dnech 9. – 16. 11. 2017 proběhl na reprezentativním vzorku obyvatel městských částí Praha 5 a Praha 13 sociologický průzkum. Realizátorem byla společnost SANEP s.r.o., středisko analýz a empirických výzkumů. Pomocí metodiky internetového CAWI on/off-line průzkumu dle standardů a pravidel ESOMAR bylo osloveno 1507 respondentů. Statistická odchylka +- 2,5 %.

POHLAVÍ
Muži48,6 %
Ženy51,4 %
Celkem100 %
VĚK
18-2915,3 %
30-4438,4 %
45-5927,1 %
60+19,2 %
Celkem100 %
VZDĚLÁNÍ
ZŠ + SŠ bez maturity35,3 %
SŠ s maturitou45,6 %
19,1 %
Celkem100 %
PŘÍJEM
0-20 tisíc Kč46,2 %
20-50 tisíc Kč44,6 %
50 tisíc Kč a více9,2 %
Celkem100 %
Máte osobní zkušenost s dopravou v oblasti Radlic, Jinonic, Butovic a Stodůlek?

Dále odpovídají pouze respondenti, kteří odpověděli „ANO“.

V současné době jste s dopravou, respektive s její plynulostí v oblasti Radlic, Jinonic, Butovic a Stodůlek:
Stávající úroveň hluku a stav ovzduší v oblasti Radlic, Jinonic, Butovic a Stodůlek ve vztahu k vašemu bydlišti Vám:
Ve vztahu k řešení stávající přetížené dopravě v oblasti Radlic, Jinonic, Butovic a Stodůlek považujete projekt budoucí Radlické radiály, jejímž úkolem bude odvést tranzitní dopravu ve směru z dálnice D5 až na Městský okruh, jako:
Téměř polovina trasy plánované Radlické radiály by měla dle připomínek z řad místních obyvatel vést v tunelech, aby na povrchu byla co největší oblast klidu, podle Vašeho názoru je tato varianta:
Radlickou radiálu považujete v rámci Prahy 5 za:
Podle Vašeho názoru dokončená Radlická radiála v rámci Butovic a Jinonic:
Pro zamezení objíždění Radlické radiály v přilehlých ulicích, je vypracován plán snížit rychlost v obydlené zástavě na 30 km/h. Toto opatření považujete za:
Radlická radiála, jejímž jedním z úkolů je odvedení tranzitní dopravy ve směru z dálnice D5 až na Městský okruh, pro Vás cestu na dálnici D5 a z D5 podle Vašeho názoru:
Radlickou radiálu ve své finální podobě:
Víte, jak se chovat v tunelech při mimořádných situacích?
V souvislosti s dostavbou Radlické radiály se nejvíce obáváte:
Měl by podle Vašeho názoru na výstavbu nadřazeného systému komunikací v Praze, mezi které spadá i Radlická radiála v Praze, přispívat stát respektive ministerstvo dopravy?
Pro realizaci velkých dopravních staveb v Praze lze využít model PPP, jedná se o rychlejší dokončení takových staveb, ovšem za cenu mýtného. S využitímm modelu PPP velkých dopravních staveb v Praze jako například Radlická radiála:

PPP: partnerství veřejného a soukromého sektoru.

keyboard_arrow_up