Městský parter

Nová Radlická ulice zásadně změní současný charakter území. Vznikne páteřní městská třída s hojnou výsadbou zeleně v alejích i lokálních kompozicích s veřejnými prostory podporujícími městské funkce. Vizualizace zaměřené na městský parter jsou zveřejněny v sekci Přínosy a důsledky.

keyboard_arrow_up