Rozhodnutí o nepodjatosti

11. 12. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o nepodjatosti ředitelky magistrátu MHMP, která není vyloučena z rozhodování o námitkách systémové podjatosti Úřadu městské části Praha 5 vznesených v rámci územního řízení na stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov. Dne 25. 1. 2019 vydala ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy, usnesení o tom, že ředitelka odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy není vyloučena z rozhodování o námitkách systémové podjatosti Úřadu městské části Praha 5. Ředitelka odboru stavebního řádu MHMP následně rozhodne o nepodjatosti dalších osob.