Vyjádření ke zkresleným informacím o Radlické radiále

Dne 18.2.2019 se v elektronických médiích (například zde) objevily články, které přinášejí laické názory na výsledky Dopravně inženýrské studie pro oblast Barrandovský most – Dobříšská, zpracované odborníky z ČVUT, kterou nalezete zde na našem webu.

Oblast dopravního uzlu Barrandovského mostu, který stabilně patří k nejvíce zatíženým úsekům na pražské komunikační síti, je problematická již od 90. let. Napojení Radlické radiály na Městský okruh poblíž tohoto uzlu je žádoucí vzhledem k poloze radiálou nahrazovaných sběrných komunikací (ulice Radlická, Bucharova, Jeremiášova, ale i ulice K Barrandovu), ovšem bez řešení současných problémů Barrandovského mostu by v budoucnu mohla být degradována schopnost radiály odvádět automobilovou dopravu z přilehlého území. Cílem studie proto bylo v první řadě navrhnout opatření eliminující v předstihu již současné kapacitní problémy uvedeného dopravního uzlu. Navržená opatření maximálně podporují atraktivitu radiály oproti možným objízdným trasám, v žádném případě není výsledkem studie doporučení na přepracování projektu Radlické radiály, či zpochybnění jejího celkového přínosu pro dopravní situaci v hlavním městě Praze.

keyboard_arrow_up