Schválení rozpočtu

28. 2. 2019 byl usnesením číslo 4/17 Zastupitelstvem HMP schválen rozpočet pro rok 2019, jehož součástí jsou finanční prostředky pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov a 43923 Radlická radiála – Doprovodné projekty. Tyto alokované finanční prostředky předpokládají pokračování inženýrsko-projektové přípravy obou staveb, majetkoprávní vypořádání pozemků v záborech stavby a údržbu průzkumné štoly.

Rozpočet HMP dále obsahuje i stavbu č. 42933 P+R Zličín  III., stavbu č. 43776 P+R DEPO Zličín a stavby Parkovací dům Petržílkova a Parkovací dům Stodůlky. Tyto investiční akce jsou dokladem aktivního přístupu hl. m. Prahy při řešení rozvoje P+R v oblasti Jihozápadního města a jejich realizace bude mít rovněž pozitivní vliv na dopravní intenzity Radlické radiály.