První jednání Pracovní skupiny

Ve středu 27. 6. 2018 proběhlo v CAMPu první jednání Pracovní skupiny pro zlepšení Radlické radiály. Cílem skupiny je posuzování a případné zapracování podnětů širší veřejnosti do projektu stavby a zmírnění dopadů realizace Radlické radiály na dotčené okolí. Členy pracovní skupiny jsou zástupci občanských sdružení z oblasti Jinonic a Butovic, zástupci politických vedení městských částí Praha 5 a Praha 13, zástupci Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy, zástupci projektantů Radlické radiály a zástupci Odboru strategických investic MHMP.