Jednání se spolkem Výtopna Zlíchov

Dne 25. 6. 2018 proběhlo jednání se zástupci spolku Výtopna Zlíchov za účelem hledání možného zachování objektu Výtopny Zlíchov během výstavby i po výstavbě Radlické radiály. Byly představeny možné návrhy úpravy technického řešení, zejména postupu výstavby tak, aby k demolici objektu nedošlo.