Prohlídka průzkumné štoly

Dne 11. 2. 2020 se uskutečnila prohlídka průzkumné štoly stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov za účasti zástupců městské části Praha 6 a Praha 13.