Příklad příhradové výstroje, systém „ARCUS“

Obr. 13 Příklad příhradové výstroje, systém „ARCUS“