Bagrování kaloty na Olbramovickém tunelu

Obr. 3 Bagrování kaloty na Olbramovickém tunelu