Vyztužovací kategorie při NTM diagram Grimstad – Barton

Obr. 4 Vyztužovací kategorie při NTM diagram Grimstad – Barton