Metoda postupného odbočování od tětivy

Obr. 6 Metoda postupného odbočování od tětivy