Aktualizované vizualizace

V souvislosti s odevzdáním čistopisu dokumentace k územnímu řízení byly aktualizovány vizualizace.