Rozptylová studie

Na webu je nyní k dispozici výstup z rozptylové studie, včetně grafických příloh. Připravujeme dále k publikaci též výstupy týkající se vlivů stavby na intenzity dopravy.

keyboard_arrow_up