Vodohospodářské objekty

Sekce doprovodných projektů bude rozšířena o sérii vodohospodářských projektů, které budou řešit:

  • rekonstrukci a obnovu stávající infrastruktury dotčené oblasti;
  • revitalizaci vodních toků v dotčené oblasti.