Ustavení Pracovní skupiny

Na základě usnesení z 26. jednání Výboru pro dopravu ZHMP konaného dne 17. 4. 2018 se ustanovuje Pracovní skupina na zlepšení stavby Radlické radiály za účasti zástupců OSI MHMP, Sdružení PUDIS-SATRA, veřejnosti, MČ Praha 5, MČ Praha 13 a IPR HMP.