Usnesení Rady MČ Praha 5

Dne 15. 3. 2019 schválila Rada Městské části Praha 5 usnesení, týkající se stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov. Městská část Praha 5 tímto usnesením mimo jiné deklaruje, že i nadále trvá na urychleném dokončení přípravy Radlické radiály v souladu s připravovanou a projednávanou dokumentací a na bezodkladném spuštění akce, včetně souvisejících dopravních opatření.

Celý text usnesení naleznete zde, nebo na webu MČ Praha 5.

keyboard_arrow_up