Studie Analýza dopravních scénářů

Dopravní studie navazuje na zpracovanou dopravně inženýrskou studii pro oblast Barrandovský most – Dobříšská, která byla odevzdána na konci roku 2018. Cílem této studie bylo analyzovat dopady zprovoznění stavby č. 9567 Radlická radiála ve zmíněné oblasti. Nejen v reakci na výsledky této studie se stále objevují dotazy, jak bude řešena doprava v západní části Radlické radiály v době regulace vjezdu do tunelové části. Ať už v důsledku provozních omezení nebo mimořádných situací (nehoda apod.).

keyboard_arrow_up