Situace průzkumné štoly

Obr. 1 Situace průzkumné štoly