Průběh územního řízení

V rámci probíhajícího územního řízení bylo stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 5 doručeno více než 300 připomínek veřejnosti. Dle dostupných informací se jedná zejména o náměty na úpravu technického řešení projektu. Mimo technické připomínky byla vznesena i tzv. námitka systémové podjatosti, kterou v současné době vypořádává nadřízený orgán. Tato skutečnost bohužel vede ve svém důsledku k prodlevě při vydání územního rozhodnutí, což bude mít s největší pravděpodobností vliv na harmonogram a posun předpokládaného termínu zahájení stavby.

keyboard_arrow_up