Konec úřední lhůty

Dne 12. 2. 2018 uplynula lhůta pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů a veřejnosti k územnímu řízení.