Aktualizovaný popis projektu

V sekci Popis projektu jsou aktualizovány informace o vývoji projektu od počátku přípravy až do současnosti. Popis zahrnuje také podrobný soupis mostních a tunelových objektů a přeložek inženýrských sítí.