Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na západní portál tunelu Jinonice a prostor ulice Nová Radlická nad tunelem Jinonice