Doprava

Dopravní intenzity

Se zprovozněním Radlické radiály nepochybně dojde k významnému poklesu intenzit dopravy na dnes přetěžovaných městských ulicích. Je to logické, radiála na sebe přes navržené křižovatky nabídkou své kapacity nasaje místní vztahy a ulice tím uvolní pro obslužnou dopravu a ostatní městské funkce. Soustředěním dopravy na nově vybudovanou komunikaci, která je pro tyto účely navržena, dojde v širším území ke zrychlení vybraných dopravních vztahů, snížení emisí výfukových plynů a tím ke zlepšení životních podmínek obyvatel.

Dopravní model pro výhledové dopravní zatížení komunikační sítě města byl zpracován ve dvou základních stavech: s Radlickou radiálou v provozu a bez realizace Radlické radiály. Porovnání obou stavů je vyjádřeno rozdílovým kartogramem, který popisuje očekávaný pokles či nárůst dopravy na přilehlé i vzdálenější uliční síti města.

Dopravní výpočtové modely zpracované pro stavy po zprovoznění radiály předpokládají, že na současných ulicích dojde následujícím změnám intenzity dopravy:

KomunikaceVliv Radlické radiály
Bucharovapokles o cca 30%
Jinonickápokles o cca 50%
Řeporyjská (úsek Bucharova – Křižovatka Řeporyjská)nárůst o cca 130%
Radlická (dolní Radlice)pokles o cca 45%
Nová Radlická (v úrovni Butovické)pokles o cca 55%
Plzeňská (Motol)pokles o cca 25%
Plzeňská (Smíchov)pokles o cca 29%
Vrchlickéhopokles o cca 30%
Dobříšskápokles o cca 17%
Městský okruh (Strakonická)nárůst o cca 28%
K Barrandovupokles o cca 22%

Zcela zásadně a zřetelně se projeví přínosné funkce radiály na Radlické ulici. Součástí stavby je totiž i velkoryse navržený uliční profil Nové Radlické s výhledovou rezervou ve středním zeleném pásu pro tramvajovou trať. Nová Radlická tak v území vytvoří ulici v charakteru městského bulváru a zejména ve své západní části také založí podmínky pro navazující rozvojové územní projekty.

keyboard_arrow_up