CAMP: představení projektu 29.11.2017 – radlickaradiala.info