Výuková expozice pro studenty

V sekci Průzkumy je nyní přidán webový obsah, navazující na Výukovou expozici pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze. V rámci dočasného využití prostoru průzkumné štoly pro praktické vzdělávání byly instalovány panely, které seznamují studenty s technikou a způsobem ražeb podzemních děl, a s vybranými aspekty podzemního stavitelství (geotechnický průzkum, konvenční metoda ražení, nová rakouská tunelovací metoda, výstroj tunelu, geotechnický monitoring a podobně).

Pro tento účel byl zřízen i YouTube kanál.