Zahájení územního řízení

Dne 11. 1. 2018  bylo veřejnou vyhláškou stavebním úřadem ÚMČ Praha 5 zahájeno územní řízení pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.

keyboard_arrow_up