Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov při výjezdu ze Zlíchovského tunelu

keyboard_arrow_up