Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Pohled na prostor Zlíchovského tunelu a MÚK Zlíchov