Studie zastropení Botanika

Prověření možného zastropení Radlické radiály v lokalitě Botanika

Předmětem tohoto expertního posouzení je prověření možností úprav výškového vedení a zakrytí stavby Radlické radiály v lokalitě Botanika. Řešení stavby Radlické radiály dle dokumentace pro územní rozhodnutí z 09/2017 splňuje všechny legislativní hygienické i technické podmínky a je v souladu s územním plánem, nicméně i přes tyto okolnosti byly k územnímu řízení podány připomínky na úpravu technického řešení právě s ohledem na větší odclonění radiály od areálu Botanika.

keyboard_arrow_up