Dopravně inženýrská studie BMM – Dobříšská

Dopravně inženýrská studie, která analyzuje dopady zprovoznění Radlické radiály, stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov, pro oblast Barrandovský most – Dobříšská.

Analýza dostupných podkladů souvisejících s výstavbou Radlické radiály: Tato analýza se zabývá podklady související se stavbou Radlické radiály. Do analýzy byly zahrnuta i stanoviska občanských spolků, která byla dostupná na veřejných internetových stránkách. Cílem bylo získat co nejvíce podkladů k řešené oblasti.

Směrový dopravní průzkum pro tvorbu mikrosimulačního modelu. Zhotovitel realizoval rozsáhlý dopravní průzkum v oblasti obou břehů Barrandovského mostu a Zlíchova, aby získal potřebné vstupní údaje do mikro simulačního dopravního modelu. Průzkum byl realizován v délce 24h tak, aby došlo k pokrytí všech denních režimů ve sledované lokalitě.

Mapy kritických míst: Na základě poskytnutý podkladů souvisejících se stávajícím stavem, výsledků našeho dopravního průzkumu a výsledků z mikrosimulačního modelu stávajícího stavu vznikla mapa kritických míst včetně jejich popisu. Cílem bylo lokalizovat a popsat kritická místa v řešené oblasti ve stavu před realizací Radlické radiály.

Vytvoření mikrosimulace v oblasti Barrandovského mostu a Zlíchova: V této části studie došlo ke zpracování mikrosimulačního modelu dopravy pro stávající stav a následně pro stav po realizaci Radlické radiály. Mikrosimulační modely pro výhledový stav byly vytvořeny ve variantách ve snaze eliminovat co nejvíce problematických míst lokalizovaných v řešené oblasti.

Návrh organizačních a „měkkých“ opatření: Na základě výsledků ze zpracovaných dopravních simulací byly vytvořeny ideové návrhy opatření, která by měla minimalizovat negativní dopady na stav dopravy před a po výstavbě Radlické radiály. Jedná se zejména o rychlé organizační úpravy nebo způsoby řízení dopravy. V těchto návrzích nejsou uvažována opatření zahrnující rozsáhlejší stavební činnost.

Návrh „tvrdých“ opatření: Na základě výsledků ze zpracovaných dopravních simulací byly vytvořeny ideové návrhy opatření, která by měla minimalizovat negativní dopady na stav dopravy před a po výstavbě Radlické radiály. V tomto případě se jedná o opatření uvažující další stavební úpravy v řešené oblasti. Jedná se o návrhy jak přestavby stávajících komunikací, tak o návrhy zcela nových dopravních staveb.

keyboard_arrow_up