Nová tepna Prahy: výstava v prostorách ÚMČ Praha 5