Příklad osazení nivelačního bodu

Obr. 3 Příklad osazení nivelačního bodu