Vytyčování tunelů v oblouku

Obr. 4 Vytyčování tunelů v oblouku