Autorská práva a podmínky užití obsahu

Obecně

Obsah webu www.radlickaradiala.info je tvořen informacemi získávanými od účastníků procesu projektové a investorské přípravy projektu: MHMP, IPR hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy, a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s.. U obsahu, který nepochází z těchto vlastních zdrojů, je vždy označen autor tohoto obsahu; neoznačený obsah je dílem účastníků výše uvedených. Veškerý obsah webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování obsahu těchto stránek či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky. Pravidla pro užití obsahu jsou uvedena dále v tomto textu.

Obsah on-line prezentace

Provozovatelem internetových stránek www.radlickaradiala.info (dále jen Internetové stránky) je společnost
SATRA, spol. s r.o.
Praha 2, Sokolská 32
IČ 18584209
(dále jen Provozovatel)
Provozovatel neručí za správnost, úplnost či aktuálnost informací na Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek, za předpokladu, že ze strany Provozovatele ani autorů obsahu neexistuje prokazatelně úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny obsahu nebo funkčnosti Internetových stránek a to bez předchozího upozornění.

Odkazy a linky

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, na které Internetové stránky odkazují. Provozovatel výslovně prohlašuje, že v době uvedení linku či odkazu neobsahovaly zmiňované stránky ilegální obsah. Provozovatel nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto stanovení platí pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní Internetové stránky. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv osoba, která přes link na příslušné stránky pouze odkazuje.

Autorské právo

Obsah Internetových stránek je chráněn autorským právem, pokud není uvedeno jinak. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších vyhlášek může provozovatel vykonávat majetková práva k Internetovým stránkám. Všechny ochranné a registrované obchodní známky zmíněné v rámci Internetových stránek podléhají neomezeně ustanovením platných zákonů. Používání, přenášení, pozměňování obsahu internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu autora dovoleno. Veškeré materiály umístěné na Internetových stránkách jsou označeny informací o autorských právech; pokud je jako autor uveden kolektiv autorů projektu, jedná se vždy o zpracovatele příslušné projektové dokumentace, architektonického návrhu nebo o pořizovatele dokumentace. Informace o každém konkrétním případu je možné získat od zástupce Provozovatele, viz dále.

Podmínky užití obsahu

Obsah nternetových stránek je možné používat jen s písemným souhlasem Provozovatele. Kontakt pro zaslání žádosti o souhlas s užitím obsahu internetových stránek: webmaster@satra.cz.

Ochrana dat a soukromí

Veškeré údaje získané od návštěvníků Internetových stránek (dále jen Osobní údaje) jsou považovány za údaje osobní a jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších vyhlášek. Provozovatel se zavazuje, že Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Provozovatel pro statistické účely shromažďuje některé informace o uživatelích v průběhu jejich návštěv. Tyto údaje jsou anonymní a Provozovatel je shromažďuje a zpracovává pouze za účelem vylepšení a dalšího vývoje Internetových stránek.

Právní účinek

Tyto právní podmínky jsou považované za část internetových stránek. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části tohoto těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny. Provozovatel může kdykoliv upravit právní podmínky změnou tohoto textu.